הבית בשפרעם

"

"

יצירתיות מגיעה מקונפליקט בין רעיונות