top of page

YaelStoler InteriorDesign

שיפוץ יכול להיות מתוכנן, מתוזמן ומדויק לפרטי פרטים. זו החלטה. ככל שעבודת המחקר המקדימה תהה עמוקה יותר, ככל שהירידה לפרטי פרטים תהיה רצינית יותר כך הסיכוי להגיע לשיפוץ מתוזמן ללא חריגה תקציבית כלל נושק ל100%. זו החלטה, אך החלטה שאפשר לתרגם אותה לפרקטיקה ואפשר להצליח בה.

אני מזמינה אתכם להיעזר בטבלאות הנ"ל לדוגמא בכדי להישאר מפוכחים ומפקחים לאורך כל הפרויקט.

bottom of page