הבית בצהלה

עיצוב הרמוני הוא כזה הדורש שדבר לא יתווסף ודבר לא יגָ‏רע.

"

"