משרדי Viola הרצליה

"

מרסל דושאן

אילצתי את עצמי לסתור את עצמי במטרה להמנע מציית לטעם של עצמי

"