חללי כניסה ראשיים בבנייני מגורים

"

ויקטור הוגו

אין דבר רב עוצמה יותר מרעיון

"