בית מעצבים

Karim rashid

"

"

Design is about  the  betterment, of our lives,  poetically, aesthetically, experientially, sensorially and amotionally