top of page

INGLOT

דימיון הוא תחילת היצירה. אתה מדמיין את מה שאתה רוצה,

אתה רוצה את מה שאתה מדמיין, ולבסוף את יוצר את מה שאתה רוצה

"

"

ג'ורג' ברנרד שואו

bottom of page