הבית במכמורת

עבודת אמנות היא רעיון שבו אנו מגזימים

"

"